Schaaldieren allergie

Allergie voor schaaldieren

Schaaldieren, ook kreefachtigen genoemd (crustacea). Schaaldieren mogen niet verward worden met weekdieren. Binnen de groep van de schaaldieren vinden we: krab, scampi, ganraal, kreeft, langoustine. De allergie voor schaaldieren berust op de stof tropomyosine die een rol speelt in het spierweefsel. Er bestaat een grote kruisreactiviteit tussen de verschillende schaaldieren; dit betekent dat een allergie voor een schaaldier kan leiden tot een allergie voor andere schaaldieren. Ook weekdieren bevatten tropomyosine waardoor het mogelijk is dat mensen soms zowel schaal- als weekdieren niet verdragen. Tropomyosine is wat men noemt een hittestabiel eiwit. Met andere woorden: het verwarmen (bakken, grillen, etc) zal geen invloed hebben op de allergeniciteit. Mensen die een schaaldierallergie hebben kunnen deze schaaldieren daarom ook niet in opgewarmde toestand verdragen.

Symptomen

Symptomen van een allergische reactie door kippenei kunnen bestaan uit: jeuk, huiduitslag, netelroos, buikpijn, misselijkheid en diarree. In ernstige gevallen zelfs kortademigheid, angioedeem, duizeligheid en zelfs een anafylactische shock. Correcte diagnostiek is daarom van groot belang.

Behandeling

Een allergie voor schaaldieren kan niet worden genezen. Levenslang vermijden van schaaldieren is dan ook de boodschap. Jouw allergoloog kan inschatten of je over een epipen moet beschikken in geval van een ernstige allergische reactie.

schaaldieren weekdieren allergie