Koemelkallergie

Koemelkallergie

Koemelkallergie is een allergische reactie tegen eiwitten die in koemelk voorkomen. Het mag niet verward worden met lactose intolerantie, dat is namelijk een aandoening waarbij de suikers in melk moeilijk worden verteerd door een gebrek aan het enzym lactase dat verantwoordelijk is voor de afbraak van lactose. Koemelkallergie komt voornamelijk voor bij baby’s en peuters. Baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen hebben minder vaak last van koemelkallergie. Naar schatting 2 tot 3% van de zuigelingen hebben koemelkallergie; tegen de leeftijd van 12 maanden is 75% tolerant, tegen de leeftijd van 4 jaar is dit zelfs 90%. De meeste kindjes groeien dus uit hun koemelkallergie.

Een allergie voor koemelk kan IgE gemedieerd zijn en niet-IgE gemedieerd. Daarom is koemelkallergie eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten reacties op koemelk. Verder moet er binnen de IgE gemedieerde koemelkallergie een onderscheid gemaakt worden tussen een allergie voor hittelabiele en hittestabiele koemelkallergenen. Sommige patiënten verdragen geen rauwe melk, maar wel verhitte melk. Dit onderscheid kan worden gemaakt door uw allergoloog.

Symptomen

De symptomen van koemelkallergie uiten zich voornamelijk onder de vorm van huiduitslag, angioedeem en maag- en darmklachten.

Behandeling

De behandeling van koemelk allergie bestaat uit het preventief vermijden van koemelkproducten: melk, kaas, yoghurt, etc. Afhankelijk van de soort allergie dienen alle melkproducten vermeden te worden of enkel rauwe, onverwerkte melkproducten. In geval van een koemelkallergie bij een zuigeling die borstvoeding krijgt dient de moeder zelf melkproducten te vermijden. Verder dient men voorzichtig te zijn met schapenmelk, geitenmelk en buffelmelk aangezien er een kruisreactie kan bestaan met koemelk. Opvolging door een allergie specialist is aangewezen om na te gaan of er tolerantie is opgetreden op een gegeven moment.

Melkallergie