Tarwe allergie

Tarwe allergie

Een allergie voor tarwe mag niet verward worden met glutenintolerantie. Het verschil ligt in het mechanisme waarop het immuunsysteem reageert op de eiwitten in tarwe. Bij tarwe allergie gaat het IgE antilichamen terwijl het bij glutenintolerantie gaat om IgA antilichamen. Een allergie voor tarwe kan erg gevaarlijk zijn. Alle graansoorten kunnen aanleiding geven tot een allergische reactie. De meeste worden echter gezien bij tarwe. In sommige gevallen kan men een allergie ontwikkelen voor alle glutenbevattende graansoorten.

Wheat dependent exercise induced anaphylaxis, ook WDEIA genoemd, is een speciale glutenallergie. Hierbij ontwikkelt men een allergische reactie wanneer men binnen de 4 uur na het eten van gluten een inspanning doet. Deze inspanning hoeft niet zwaar te zijn om een reactie uit te lokken. Het oorzakelijk allergeen is omega-5-gliadine, een eiwit dat onderdeel uitmaakt van gluten. Meer bepaald epitoop Tri a 19 is verantwoordelijk voor deze vorm van glutenallergie. Niet alleen inspanning kan de symptomen uitlokken, ook andere co-factoren zoals: alcohol, ontstekingsremmers, aspirine, ziekte, koorts, stress, menstruatie. Voor dit soort specifieke allergieën doet je best beroep op een allergie specialist die na kan gaan of er sprake is van een glutenallergie en zo ja, voor welk epitoop.

 
Symptomen

De klachten kunnen variëren van een jeukende uitslag, netelroos, misselijkheid, buikpijn, diarree tot ernstige ademhalingsklachten, duizeligheid en zelf een anafylactische shock. Deze klachten treden op binnen het uur na het eten van de betreffende graansoort waarvoor men een allergie heeft, tenzij het gaat om WDEIA.

 
Behandeling

Mensen die een allergie hebben voor tarwe of een andere graansoort dienen deze strikt te vermijden. Indien het gaat om een glutenallergie dienen alle glutenbevattende voedingsmiddelen geweerd te worden. Of u in aanmerking komt voor een epipen kan door uw allergoloog worden bepaald.