Voedselallergie

VOEDSELALLERGIE EN VOEDSELINTOLERANTIE

Voedselallergie

We spreken van een voedselallergie wanneer het immuunsysteem reageert op (onschuldige) voedingscomponenten. Het zijn, meer in het bijzonder, de IgE antilichamen die zich per vergissing richten tegen bepaalde allergenen die in een bepaald voedingsbestanddeel aanwezig zijn. Wanneer IgE antilichamen een voedselbestanddeel herkennen, zullen ze de mastcellen activeren waardoor histamine wordt vrijgesteld. Histamine zorgt voor de symptomen die je ervaart tijdens een allergische reactie.

Voedselintolerantie

We spreken van voedselintolerantie wanneer iemand slecht reageert op bepaalde voeding. Bij een intolerantie zijn de IgE antilichamen van het immuunsysteem niet betrokken. Bij een intolerantie spelen andere mechanismen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het lichaam een gebrek heeft aan bepaalde enzymen waardoor bepaalde voedingsbestanddelen niet verteerd kunnen worden en alzo tot bepaalde symptomen aanleiding kunnen geven.

Dit zijn de 14 allergenen die verplicht op het etiket dienen vermeld te worden volgens de “VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 oktober 2011″. Met zwaveloxide wordt bedoeld ‘zwaveldioxide én sulfieten’.

 Pindanoot allergie

Pindanoten of aardnoten zijn eigenlijk geen noten maar peulvruchten. Een pindanootallergie kan erg gevaarlijk zijn. Het kan echter ook zijn dat je allergisch bent voor berkenpollen en daardoor een kruiallergie ontwikkelt voor pinda. Dergelijke kruisallergieën zijn vaak milder van aard dan een primaire pindanootallergie. Het onderscheid tussen een primaire (echte) pindanootallergie en een kruisallergie kan worden gemaakt door middel van speciale bepalingen in het bloed. Pindanoten komen voor in veel voedingswaren. Als je een pindanootallergie hebt moet je nauwkeurig etiketten lezen. Als pindanoten ergens in worden verwerkt dient dit duidelijk op het etiket vermeld te worden.

Patiënten met een primaire pindanootallergie dienen ook uit te kijken met voedselwaren die “sporen van pindanoot” kunnen bevatten aangezien slechts een kleine hoeveelheid kan leiden tot een ernstige reactie. Patiënten met een primaire pindanootallergie dienen pindanootproducten dus ten allen tijde te vermijden. Wanneer er een toevallig contact plaatsvindt met pinda dat leidt tot een ernstige reactie moet de epipen toegediend worden. Dit kunnen patiënten eenvoudig zelf doen.

 

Gluten

Glutenvrij eten is tegenwoordig een hype. De vraag is of dit echt wel nodig is. Er is wel een onderscheid te maken tussen glutenallergie, glutenintolerantie of coeliakie en non-coeliakie gluten sensitiviteit. Glutenintolerantie, ook wel coeliakie genoemd, is een aandoening waarbij gluten de darmwand beschadigen. De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn. Symptomen zijn onder meer een opgezette buik, diarree, buikkrampen, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, gebrek aan voedingsstoffen, enz.

Glutenallergie is een heel andere aandoening waarbij het lichaam IgE antilichamen aanmaakt tegen bepaalde delen van gluten. Hierdoor treedt er een allergische reactie op na het nuttigen van gluten. De diagnose kan gesteld worden door middel van huidpriktesten.

Non-coeliakie glutensensitiviteit is een vorm van glutenintolerantie die niet immunologisch wordt opgewekt. Deze vorm van glutenintolerantie werd recent beschreven in de literatuur, er bestaat nog enige controverse rond. Deze patiënten hebben vaak klachten bij het eten van gluten. Indien ze een glutenvrij dieet volgen verdwijnen de klachten. Mogelijk heeft het eerder te maken met de granen zelf dan met de gluten.

Sulfiet

Sulfiet wordt aan sommige voedingsmiddelen toegevoegd. Het is ook van nature aanwezig in bepaalde voedingswaren. Sulfiet is van oudsher een bewaarmiddel. Mensen die reageren op sulfiet hebben geen echte sulfietallergie maar eerder een intolerantie. Het mechanisme waardoor de klachten ontstaan is niet goed gekend. Symptomen zijn jeuk, netelroos, kortademigheid en zelfs anafylactische shock.  Sulfiet vind je in alcoholische dranken zoals wijn.

Sulfiet wordt ook aangeduid met bepaalde E-nummers op het etiket:

 •     E 150b (alkalisulfietkaramel)
 •     E 150d (sulfietammoniakkaramel)
 •     E163 (anthocyaninen)
 •     E220 (zwaveldioxide of zwaveligzuur)
 •     E 221 (natriumsulfiet)
 •     E 222 (natriumbisulfiet of natriumwaterstofsulfiet)
 •     E 223 (natriummetabisulfiet of pyrosulfiet)
 •     E224 (kaliummetabisulfiet of pyrosulfiet)
 •     E 226 (calciumsulfiet)
 •     E 227 (calciumbisulfiet of calciumwaterstofsulfiet)
 •     E228 (kaliumbisulfiet of kaliumwaterstofsulfiet)

Er bestaat een drempelwaarde voor de vermelding van sulfiet op het etiket, deze bedraagt 10 mg/kg of 10mg/L.

Alcohol

Sommige mensen kunnen niet goed tegen alcohol. Het is tot u toe niet duidelijk aangetoond dat alcohol een allergie kan veroorzaken. Wel is het zo dat men een intolerantie voor alcohol kan hebben. De klachten bestaan uit een algemeen gevoel van onwelzijn, snelle hartslag, misselijkheid, uitslag, niezen, warmtegevoel, moeilijkheden met ademen. Naar schatting 7% van de bevolking heeft ermee te kampen. In Azië is dit probleem veel groter aangezien Aziaten vaker lijden aan “alcohol dehydrogenase deficiëntie”. Ze kunnen hierdoor moeilijker alcohol afbreken waardoor ze meer last hebben van de bijwerkingen van alcohol.

Lactose intolerantie

Lactose intolerantie is dus geen allergie. We spreken van lactose intolerantie wanneer je lichaam te weinig “lactase” heeft. Dit is het enzym dat nodig is om lactose te verteren. Lactose intolerantie (of lactase deficiëntie) is dus een tekort aan een bepaald enzym. Lactose bestaat uit 1 molecule glucose en 1 molecule galactose. Om deze in de darm te kunnen opnemen moet lactose dus in twee gesplitst worden. Dit is de taak van het enzym lactase. Een tekort aan lactase leidt tot een slechte vertering van voedingsproducten die lactose bevatten. Hoe kun je weten of je een lactose intolerantie hebt? Wel, hiervoor bestaat er een test. Kijk naar het filmpje voor meer uitleg over de test.

Irritable bowel syndrome of spastisch colon

Sommige mensen hebben last van een opgezette buik, krampen, diarree en/of constipatie. Na uitgebreid nazicht kan men geen oorzaak vinden. De diagnose “spastisch colon” of “Irritable bowel syndrome” wordt dan vaak gesteld. Deze patiënten kunnen gebaat zijn bij een speciaal low-FODMaP dieet waarbij fermenteerbare suikers uit het dieet worden geweerd. Belangrijk is dat men eerst andere mogelijke oorzaken uitsluit zoals een voedselallergie, glutenintolerantie, lactoseintolerantie, enz.